หลักสูตรนายสิบส่งกำลังบำรุง ศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๓

กิจกรรมพลศึกษา

 กิจกรรมพลศึกษา

หลักสูตรนายสิบส่งกำลังบำรุงฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๓

วันพุธ ที่ ๒๓ ส.ค. ๖๖ เวลา ๑๓๐๐ - ๑๖๐๐

 

 

 

 

 

อ่านต่อ...

ถูกใจ (6)  ไม่ถูกใจ (0)