หลักสูตรนายสิบส่งกำลังบำรุง ศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๓

กิจกรรมสัมพันธ์

กิจกรรมสัมพันธ์ นายทหารนักเรียน

หลักสูตรนายสิบส่งกำลังบำรุงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๓

วันพุธที่ ๑๒ ก.ค. ๖๖ เวลา ๑๓๐๐ - ๑๖๐๐

ณ อาคารที่พักนายทหารนักเรียน  ชั้น ๒ รร.กบ.ทบ

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านต่อ...

ถูกใจ (9)  ไม่ถูกใจ (0)