ข่าวสารกิจกรรมโรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก

การประชุมสภาการฝึกอบรม รร.กบ.ทบ. ครั้งที่ ๓/๖๖

รร.กบ.ทบ. จัดประชุมสภาการฝึกอบรม รร.กบ.ทบ. ครั้งที่ ๓/๖๖

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิ.ย. ๖๖ เวลา ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุม กบ.ทบ.

โดยมี พลโท เทวมิตร  พลภักดี จก.กบ.ทบ./ผบ.รร.กบ.ทบ. เป็นประธาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)