ข่าวสารกิจกรรมโรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก

สมาคมแม่บ้าน กบ.ทบ.ได้นำคณะผู้บังคับบัญชา และ คณะแม่บ้าน ของ บก.ทบ. เก็บพืชผักสวนครัวที่แปลงปลูกผักสวนครัวภายในพื้นที่ รร.กบ.ทบ.

 

สมาคมแม่บ้าน กบ.ทบ. ได้นำคณะผู้บังคับบัญชา กบ.ทบ.

เก็บผลิตผลพืชผักสวนครัวที่แปลงปลูกผักสวนครัวภายในพื้นที่ รร.กบ.ทบ. 

เพื่อนำไปประกอบอาหารให้แก่กำลังพล ของ กบ.ทบ. เป็นการส่งเสริมการบริโภคผักสะอาด อาหารปลอดภัย 

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)