หลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๖๗

ศึกษาดูงาน โรงงานผลิตกระสุนปืนเล็ก ๕.๕๖ มม. กชส.ศอ.สพ.ทบ. และ คส.๕ คส.สพ.ทบ. ณ อำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา

 

พ.อ. พีรวัส  สุขการค้า รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. และคณาจารย์

นำคณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๖๗

ศึกษาดูงานโรงงานผลิตกระสุนปืนเล็ก ๕.๕๖ มม. กชส.ศอ.สพ.ทบ. และ คส.๕ คส.สพ.ทบ.

อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านต่อ...

ถูกใจ (2)  ไม่ถูกใจ (0)