ข่าวสารกิจกรรมโรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก

กิจกรรมการสวดมนต์ และทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธัมมัสสวนะ ประจำเดือน พ.ค. ๖๖

 

 พ.อ. พีรวัส สุขการค้า รอง ผบ.รร.กบ. ร่วมกิจกรรมการสวดมนต์ และทำบุญตักบาตร

เนื่องในวันธัมมัสสวนะ ประจำเดือน พ.ค. ๖๖ ในวันที่ ๑๙ พ.ค. ๖๖ เวลา ๐๗๓๐

ณ ศาลามหาสติปัฏฐาน อุทยานพุธธรรมสิขา ยศ.ทบ.

โดยมี พล.ท. สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)