หลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๖๗

พิธีไหว้ครู

 

 พ.อ. พีรวัส สุขการค้า รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีไหว้ครู

หลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๖๗

ในวันพุธ ที่ ๓ พ.ค. ๖๖ เวลา ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ 

 

 

 

 

 

 

อ่านต่อ...

ถูกใจ (3)  ไม่ถูกใจ (0)