หลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๖๗

กิจกรรมสัมพันธ์

กิจกรรมสัมพันธ์ นายทหารนักเรียน

หลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๖๗

วันพุธ ที่ ๑๙ เม.ย. ๖๖ เวลา ๑๓๐๐ - ๑๖๐๐

ณ อาคารที่พักนายทหารนักเรียน  ชั้น ๒ รร.กบ.ทบ

  

 

 

 

 

 

 

 

อ่านต่อ...

ถูกใจ (4)  ไม่ถูกใจ (0)