หลักสูตรการจัดงานส่งกำลังบำรุงชั้นสูง รุ่นที่ ๖๕

การแถลงผล งานตามนโยบายผู้บังคับบัญชา และพิธีปิดหลักสูตร กจบ. รุ่นที่ ๖๕

พล.อ. เกรียงไกร  ศรีรักษ์ ผช.ผบ.ทบ. (๒) รับฟังการแถลงผล งานตามนโยบายผู้บังคับบัญชา

และเป็นประธานพิธีปิดหลักสูตรการจัดงานส่งกำลังบำรุงชั้นสูง รุ่นที่ ๖๕

ในวันศุกร์ที่ ๑๗ มี.ค. ๖๖ เวลา ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐

ณ ห้องเรียนชั้น ๒ โรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านต่อ...

ถูกใจ (2)  ไม่ถูกใจ (0)