หลักสูตรการจัดงานส่งกำลังบำรุงชั้นสูง รุ่นที่ ๖๕

ศึกษาดูงาน พธ.ทบ.

พ.อ. พีรวัส  สุขการค้า รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. และคณาจารย์ นำคณะนายทหารนักเรียน

หลักสูตร การจัดงานส่งกำลังบำรุงชั้นสูง รุ่นที่ ๖๕

ศึกษาดูงาน พธ.ทบ.  ณ วันที่ ๙ ก.พ. ๖๖
อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)