หลักสูตรการจัดงานส่งกำลังบำรุงชั้นสูง รุ่นที่ ๖๕

ศึกษาดูงาน ทภ.๓

พ.อ. พีรวัส  สุขการค้า รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. และคณาจารย์ นำคณะนายทหารนักเรียน

หลักสูตร การจัดงานส่งกำลังบำรุงชั้นสูง รุ่นที่ ๖๕

ศึกษาดูงาน กองทัพภาคที่ ๓  ณ วันที่ ๒๓ - ๒๗ ม.ค. ๖๖


อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)