หลักสูตรการจัดงานส่งกำลังบำรุงชั้นสูง รุ่นที่ ๖๕

ศึกษาดูงาน ทภ.๒

พ.อ. พีรวัส  สุขการค้า รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. และคณาจารย์ นำคณะนายทหารนักเรียน

หลักสูตร การจัดงานส่งกำลังบำรุงชั้นสูง รุ่นที่ ๖๕

ศึกษาดูงาน กองทัพภาคที่ ๒  ณ วันที่ ๒๐ - ๒๓ ธ.ค. ๖๕


อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)