หลักสูตรการจัดงานส่งกำลังบำรุงชั้นสูง รุ่นที่ ๖๕

กิจกรรมพลศึกษา

 กิจกรรมพลศึกษา

หลักสูตรการจัดงานส่งกำลังบำรุงชั้นสูง รุ่นที่ ๖๕

วันพุธ ที่ ๗ ธ.ค. ๖๕ เวลา ๑๓๐๐ - ๑๖๐๐

 

 

 

 

 

 

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)