หลักสูตรการจัดงานส่งกำลังบำรุงชั้นสูง รุ่นที่ ๖๕

การศึกษาดูงาน กบ.ทบ. และ ฝกบ.ศปก.ทบ.

พ.อ. พีรวัส  สุขการค้า รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. และคณาจารย์ นำคณะนายทหารนักเรียน

หลักสูตร การจัดงานส่งกำลังบำรุงชั้นสูง รุ่นที่ ๖๕

ศึกษาดูงาน กบ.ทบ. และ ฝกบ.ศปก.ทบ. โดยมี พล.ท. เทวมิตร  พลภักดี จก.กบ.ทบ. เป็นประธาน 

ณ กบ.ทบ. และ ฝกบ.ศปก.ทบ. ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พ.ย. ๖๕

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)