หลักสูตรการจัดงานส่งกำลังบำรุงชั้นสูง รุ่นที่ ๖๕

พิธีไหว้ครู

พ.อ. พีรวัส  สุขการค้า รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีไหว้ครู

หลักสูตรการจัดงานส่งกำลังบำรุงชั้นสูง รุ่นที่ ๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พ.ย. ๖๕ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๑๐๐

 

 

 

 

 

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)