ข่าวสารกิจกรรมโรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พ.อ. พีรวัส  สุขการค้า รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันคล้ายวันปิยมหาราช 

ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘๐๐

ณ ศาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ กรมยุทธศึกษาทหารบก

โดยมี พล.ท. สรรเสริญ  คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธาน

 

 

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)