ข่าวสารกิจกรรมโรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก

รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. พบปะกำลังพล รร.กบ.ทบ. และบรรยายเรื่องการเงินส่วนบุคคล

 

รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. พบปะกำลังพล รร.กบ.ทบ. และบรรยายเรื่องการเงินส่วนบุคคล

วันที่ ๑๖ กันยายน ๖๕ เวลา ๐๙๓๐ - ๑๒๐๐

ณ ห้องประชุมชั้น ๒ รร.กบ.ทบ.

 

 

 

 

 

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)