ข่าวสารกิจกรรมโรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก

การประชุมคณะกรรมการสภาการฝึกอบรม รร.กบ.ทบ.ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๕

การประชุมคณะกรรมการสภาการฝึกอบรม รร.กบ.ทบ. ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๕


พลโท เทวมิตร  พลภักดี จก.กบ.ทบ/ผบ.รร.กบ.ทบ. เป็นประธานการประชุม

คณะกรรมการสภาการฝึกอบรม รร.กบ.ทบ. ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๕

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓๓๐ - ๑๕๐๐

ณ ห้องประชุม กบ.ทบ.

 

 

 

 

 

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)