หลักสูตรนายสิบส่งกำลังบำรุงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๒

กิจกรรมจิตอาสา

กิจกรรมจิตอาสา

 

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕๐๐ - ๑๖๐๐

ณ โรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก

 

 

 

 

 

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)