หลักสูตรนายสิบส่งกำลังบำรุงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๒

จก.กบ.ทบ. พบปะ นสน. หลักสูตรนายสิบส่งกำลังบำรุง ศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๒

พลโท เทวมิตร  พลภักดี จก.กบ.ทบ. พบปะนายสิบนักเรียน

หลักสูตรนายสิบส่งกำลังบำรุง ศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๒

วันพุธ ที่ ๗ ก.ย. ๖๕ เวลา 0800 - 1000 

ณ ห้องเรียนชั้น ๒ รร.กบ.ทบ.

 

 

 

 

 

 

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)