หลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๖๕ และรุ่นที่ ๖๖

พิธีปัจฉิมนิเทศ

พิธีปัจฉิมนิเทศ

หลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๖๕ และรุ่นที่ ๖๖

วันที่ ๓๑ ส.ค. ๖๕ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)