หลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๖๕ และรุ่นที่ ๖๖

การฝึกจัดทำแผนและคำสั่งการช่วยรบ

การฝึกจัดทำแผนและคำสั่งการช่วยรบ หลักสูตร ฝอ.๔ รุ่นที่ ๖๕ และรุ่นที่ ๖๖

วันที่ ๒๓ - ๒๔ ส.ค. ๖๕

 

 

 

 

 

 

 

อ่านต่อ...

ถูกใจ (4)  ไม่ถูกใจ (0)