หลักสูตรนายสิบส่งกำลังบำรุงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๒

การทดสอบสมรรถภาพร่างกายผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประจำปี ๒๕๖๕

รร.กบ.ทบ. ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

หลักสูตรนายสิบกำลังบำรุงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕

วันพุธ ที่ ๒๔ ส.ค ๖๕ เวลา ๐๖๐๐ - ๐๘๐๐ 

ณ สนามกีฬากรมยุทธศึกษาทหารบก 

 

 

 

 

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)