หลักสูตรนายสิบส่งกำลังบำรุงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๒

กิจกรรมพลศึกษา

 กิจกรรมพลศึกษา

หลักสูตรนายสิบส่งกำลังบำรุงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๒

วันพุธ ที่ ๑๗ ส.ค. ๖๕ เวลา ๑๓๐๐ - ๑๖๐๐

 

 

 

 

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)