ข่าวสารกิจกรรมโรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก

การทดสอบสมรรถภาพของกำลังพล รร.กบ.ทบ. ประจำปี ๒๕๖๕

รร.กบ.ทบ. ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพของกำลังพล รร.กบ.ทบ. ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๘ ส.ค. ๖๕ เวลา ๐๖๐๐ - ๐๘๐๐

ณ สนามกีฬากรมยุทธศึกษาทหารบก


 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)