ข่าวสารกิจกรรมโรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก

กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

พ.อ. ณัฐพล  มั่นนาค รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเทิดพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันที่ 27 ก.ค. 65


อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)