ข่าวสารกิจกรรมโรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก

การจัดชุดครูฝึกเคลื่อนที่ไปเปิดหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ให้แก่กำลังพลในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล

รร.กบ.ทบ. จัดชุดครูฝึกเคลื่อนที่เพื่อฝึกอบรมความรู้ด้านงานส่งกำลังบำรุงทหารบกให้แก่กำลังพลในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล

ในวันที่ ๑๙ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

โดยมี พ.อ. ณัฐพล  มั่นนาค รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. เป็นประธานการฝึกอบรมอ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)