หลักสูตรการจัดงานส่งกำลังบำรุงชั้นสุง รุ่นที่ ๖๔

พิธีปิดหลักสูตร

พล.ท. ภูวนารถ  ชมพูบุตร รอง เสธ.ทบ. (๔) เป็นประธานพิธีปิดหลักสูตร กจบ. รุ่นที่ ๖๔

วันที่ ๒๔ มิ.ย. ๖๕ เวลา ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐

 

 

 

 

 

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)