หลักสูตรการจัดงานส่งกำลังบำรุงชั้นสุง รุ่นที่ ๖๔

การศึกษาดูงาน กบ.ทบ. และ ฝกบ.ศปก.ทบ.

 

การศึกษาดูงาน กบ.ทบ. และ ฝกบ.ศปก.ทบ. ผ่านโปรแกรม ZOOM

วันที่ ๑๕ ก.พ. ๖๕

โดยมี รอง จก.กบ.ทบ. เป็นประธาน


 

 

 

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)