หลักสูตรการจัดงานส่งกำลังบำรุงชั้นสุง รุ่นที่ ๖๔

การทดสอบสมรรถภาพ ประจำปี ๒๕๖๕

รร.กบ.ทบ. ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

หลักสูตร กจบ. รุ่นที่ ๖๔ ประจำปี ๒๕๖๕

วันจันทร์ ที่ ๗ ก.พ. ๖๕ เวลา ๐๖๐๐ - ๐๘๐๐ 

ณ สนามกีฬากรมยุทธศึกษาทหารบก

 

 

 

 

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)