หลักสูตรการจัดงานส่งกำลังบำรุงชั้นสุง รุ่นที่ ๖๔

พิธีเปิดหลักสูตร

พล.ต. ศุภฤกษ์  พากเพียรทรัพย์ ผอ.สสน.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดหลักสูตร กจบ. รุ่นที่ ๖๔ 

วันที่ ๒๖ ม.ค. ๖๕ เวลา ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)