หลักสูตรการจัดงานส่งกำลังบำรุงชั้นสุง รุ่นที่ ๖๔

การเตรียมความพร้อม

 

นายทหารนักเรียนหลักสูตร กจบ. รุ่นที่ ๖๔ รายงานตัว และตรวจ ATK 

วันที่ ๒๔ ม.ค. ๖๕ เวลา ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)