หลักสูตรการจัดงานส่งกำลังบำรุงชั้นสุง รุ่นที่ ๖๔

ปฐมนิเทศ

พ.อ. ณัฐพล  มั่นนาค รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. กล่าวต้อนรับและแนะนำ หน.นขต.รร.กบ.ทบ.

ปฐมนิเทศ แนะนำ อจ.กศ.รร.กบ.ทบ. และแนะนำหลักสูตร

วันที่ ๒๔ ม.ค. ๖๕ เวลา ๑๓๐๐ - ๑๖๐๐


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)