หลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๖๔

พิธีเปิด

 

 

พล.ต. เทวมิตร พลภักดี รอง จก.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตร นายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๖๔

ในวันจันทร์ ที่ ๑๘ ต.ค. ๖๔ โดยใช้การอบรมทางไกลผ่านระบบสารสนเทศ 


อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)