หลักสูตรนายสิบส่งกำลังบำรุง ศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๑

พิธีปิด

พล.ต.อิธคม วงศ์กล่อม ผอ.สบพ.กบ.ทบ. เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษา

หลักสูตร นายสิบส่งกำลังบำรุงศึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๑

ในวันพุธ ที่ ๑๕ ก.ย. ๖๔ โดยใช้การอบรมทางไกลผ่านระบบสารสนเทศ 
อ่านต่อ...

ถูกใจ (4)  ไม่ถูกใจ (0)