หลักสูตรนายสิบส่งกำลังบำรุง ศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๑

พิธีเปิด

พล.ต. เทวมิตร พลภักดี รอง จก.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตร นายสิบส่งกำลังบำรุงศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๑

ในวันพุธ ที่ ๗ ก.ค. ๖๔ โดยใช้การอบรมทางไกลผ่านระบบสารสนเทศ 


อ่านต่อ...

ถูกใจ (3)  ไม่ถูกใจ (0)