หลักสูตรการจัดงานส่งกำลังบำรุงชั้นสูง รุ่นที่ ๖๓

พิธีปิด

พล.ท.เชษฐา ตรงดี รอง เสธ.ทบ.(๔)  เป็นประธานพิธีปิดการศึกษา
หลักสูตร การจัดงานส่งกำลังบำรุงชั้นสูง  รุ่นที่ ๖๓
ในวันศุกร์ที่ ๑๙ มี.ค.๖๔  ณ ห้องเรียนใหญ่ รร.กบ.ทบ.อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)