หลักสูตรการจัดงานส่งกำลังบำรุงชั้นสูง รุ่นที่ ๖๓

ดูงาน ทภ.๔

พ.อ. ณัฐพล  มั่นนาค รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. และคณาจารย์ นำคณะนายทหารนักเรียน

หลักสูตร การจัดงานส่งกำลังบำรุงชั้นสูง รุ่นที่ ๖๓

ศึกษาดูงาน ทภ.๔ ณ วันที่ ๒๒ - ๒๖ ก.พ. ๖๔


อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)