กิจกรรมอื่นๆ

พล.อ.ธรรมนูญ วิถี ผช.ผบ.ทบ. (๒)

พล.อ.ธรรมนูญ  วิถี   ผช.ผบ.ทบ. (๒) เป็นประธานพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนา รร.กบ.ทบ.
ครบรอบ ๖๔ ปี  ในวันพุธที่ ๖ ม.ค.๖๔   รร.กบ.ทบ.อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)