หลักสูตรการจัดงานส่งกำลังบำรุงชั้นสูง รุ่นที่ ๖๓

ดูงาน ทภ.๓

พ.อ. ณัฐพล  มั่นนาค รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. และคณาจารย์ นำคณะนายทหารนักเรียน

หลักสูตร การจัดงานส่งกำลังบำรุงชั้นสูง รุ่นที่ ๖๓

ศึกษาดูงาน ทภ.๓ ณ วันที่ ๑๔ - ๑๘ ธ.ค. ๖๓อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)