หลักสูตรการจัดงานส่งกำลังบำรุงชั้นสูง รุ่นที่ ๖๓

ศึกษาดูงาน กบ.ทบ.

พ.อ. ณัฐพล  มั่นนาค รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. และคณาจารย์ นำคณะนายทหารนักเรียน

หลักสูตร การจัดงานส่งกำลังบำรุงชั้นสูง รุ่นที่ ๖๓

ศึกษาดูงาน กบ.ทบ. โดยมี พล.ท. ชัยมนตรี โพธิ์ทอง จก.กบ.ทบ. เป็นประธาน 

ณ วันที่ ๑๑ พ.ย. ๖๓อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)