กิจกรรมอื่นๆ

พ.ท.หญิง สุทิศา ปานอุทัย และ ร.ท.อณิรุตน์ ชื่นชูเดช

พ.ท.หญิง สุทิศา  ปานอุทัย และ ร.ท.อณิรุตน์  ชื่นชูเดช เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

เรื่อง โปรแกรมและแนวทางการเลือกใช้โปรแกรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ ทบ.

ในวันอังคารที่ ๒๔ พ.ย.๖๓ ณ ห้องประชุม สปช.ทบ. ชั้น ๕


อ่านต่อ...

ถูกใจ (2)  ไม่ถูกใจ (0)