ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีวางพวงมาลา

พ.อ.ณัฐพล มั่นนาค รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันคล้ายวันปิยมหาราช

ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ศาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

กรมยุทธศึกษาทหารบก โดยมี พล.ท.วิสันติ สระศรีดา จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานอ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)