หลักสูตรการจัดงานส่งกำลังบำรุงชั้นสูง รุ่นที่ ๖๓

รร.กบ.ทบ. จัดกิจกกรรมเชื่อมความสัมพันธ์

รร.กบ.ทบ. จัดกิจกกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ นายทหารนักเรียนหลักสูตร การจัดงานส่งกำลังบำรุงชั้นสูง รุ่นที่ ๖๓
ในวันจันทร์ที่ ๑๙ ต.ค.๖๓ ณ อาคารที่พักนายทหารนักเรียน  ชั้น ๒ รร.กบ.ทบ. 

อ่านต่อ...

ถูกใจ (2)  ไม่ถูกใจ (0)