กิจกรรม กจบ. รุ่นที่ ๖๓

พล.ท.ชัยมนตรี โพธิ์ทอง จก.กบ.ทบ.

พล.ท.ชัยมนตรี โพธิ์ทอง จก.กบ.ทบ.  เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษา
หลักสูตร การจัดงานส่งกำลังบำรุงชั้นสูง   รุ่นที่ ๖๓
ในวันอังคารที่ ๒๐ ต.ค.๒๕๖๓  ณ ห้องเรียนใหญ่  รร.กบ.ทบ.
อ่านต่อ...

ถูกใจ (2)  ไม่ถูกใจ (0)