หลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๖๒

พิธีปิดการศึกษา

พล.ท.ชัยมนตรี โพธิ์ทอง จก.กบ.ทบ.  เป็นประธานพิธีปิดการศึกษา
หลักสูตร นายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง  รุ่นที่ ๖๒
ในวันศุกร์ที่ ๒๕ ก.ย.๖๓  ณ ห้องเรียนใหญ่ รร.กบ.ทบ.อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)