ข่าวประชาสัมพันธ์

ป้องกันโควิด-19

รร.กบ.ทบ. ได้มีมาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

เป็นไปตามระเบียบของ ทบ. ซึ่งกำลังพลของ รร.กบ.ทบ. ปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด

ในการวัดอุณหภูมิก่อนเข้า รร.กบ.ทบ. สวมใส่หน้ากากอนามัย รักษาระยะห่างต่อกัน 2 เมตร ฯลฯอ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)