กิจกรรม กจบ. รุ่นที่ ๖๒

พิธีปิด

พล.ท.วรเกียรติ รัตนานนท์ รอง เสธ.ทบ.(๔) เป็นประธานพิธีปิดการศึกษา

หลักสูตร การจัดงานส่งกำลังบำรุงชั้นสูง รุ่นที่ ๖๒

ในวันศุกร์ที่ ๒๐ มี.ค.๖๓ ณ ห้องเรียน รร.กบ.ทบ.อ่านต่อ...

ถูกใจ (2)  ไม่ถูกใจ (0)