กิจกรรม กจบ. รุ่นที่ ๖๒

ดูงาน ทภ.๔

พ.อ. ณัฐพล  มั่นนาค รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. และคณาจารย์ นำคณะนายทหารนักเรียน

หลักสูตร การจัดงานส่งกำลังบำรุงชั้นสูง รุ่นที่ ๖๒

ศึกษาดูงาน ทภ.๔ ณ วันที่ ๑๗ - ๒๑ ก.พ. ๖๓ 

 อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)