กิจกรรม กจบ. รุ่นที่ ๖๒

ทดสอบร่างกาย

นทน.กจบ. รุ่นที่ ๖๒ ทดสอบร่างกายประจำปี 

ในวันศุกร์ที่ ๑๔ ก.พ. ๖๓

 ณ สนามกีฬากรมยุทธ์
อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)